Helal Belgelendirme

Helal Belgelendirme ​Nedir? Helal Sertifikası Nedir?

HELAL NEDİR?

Yaklaşık 1.5 milyar insanın Müslüman olduğu 6-7 milyarlık dünyamızda, bir çok firmanın, üreticinin ve hatta ülkelerin dikkatini artık Müslümanların yeme içme alışkanlıkları ve dini kurallar çekmeye başlamıştır. Özellikle Müslüman olmayan ancak Müslüman bölgelere gıda ürünleri üretip satan firmalar, bu pazarı kaybetmemek için dini kurallara göre üretim yaparak insanları memnun bırakmak istemektedirler. İşte bu nedenle tüm dünyada helal sertifikasyon, helal belgelendirme, helal kesim, helal yetiştirme, helal katkılar gibi tabirler çıkmıştır. Bu tabirlerin ne olduğunu bilmek için öncelikle Helal kelimesinin ne olduğunu bilmekte fayda vardır. Helal Arapça bir kelimedir. Yasal, meşru, geçerli manasınadır. Onun karşıtı olan Haram kelimesi ise yasal olmayan, gayrimeşru, geçersiz manasınadır. Yemek ve tüketmek için bir şey geldiği zaman Helal şartı, Müslümanın standart sınırıdır. Çok az istisnalarla, tüm saf ve temiz şeyler Helal kılınmıştır. Ancak aşağıdaki istisnalar kesinlikle haramdır.

Helal meşru manasına gelen bir Arapça kelimedir. Allah (CC) Kuran-ı Keriminde Müslümanlara ve bütün insanlara helâl olan şeyleri yemelerini emrediyor. Bu mesajı bildiren pek çok ayetin arasında yer alan birkaç ayet meali şöyledir:

“Ey İnsanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır.” (2/168)

“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin, eğer siz gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükrediniz.” (2/172)

“Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” (5 /88)

Aşağıdaki gıda maddeleri kesin Helâldir:

– İnek,koyun deve ve keçi sütü

– Bal

– Balık

– Sarhoşluk vermeyen bitkiler

– Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler

– Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler

– Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar.

Sığır, deve, koyun, keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de Helâldir. Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır.

İslami usulle kesme ise şöyle yapılmaktadır:

Öncelikle hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır. (Ehl-i Kitab’da olabilir). Hayvan yere yatırılmalıdır. Gırtlağı üç ana kan damarının kesilebilmesi için keskin bir bıçakla yarılmalıdır. Hayvanın gırtlağının acı vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah’ın adını zikretmeli veya “Bismillah Allah-u Ekber” gibi duayı tekrar etmelidir.

Bu bağlamda İstanbul’daki kesim evleri, Balıkesir’deki kesim evleri, Adana bölgesindeki kümesler ve kesim evler, Mersin bölgesindeki yine büyük ve küçük baş hayvan ve tavuk çiftlikleri ve kesim evleri, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep gibi illerdeki hayvancılıkla uğraşan bir çok firma, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ve hayvancılığın çokça yapıldığı bir çok ilimizde helal belgelendirme konusunda danışmanlık hizmeti almalarını tavsiye ediyoruz. Çukurova Kalite Danışmanlık ve Belgelendirme olarak, adana bölgesindeki danışmanlık ve belgelendirme, mersin bölgesindeki danışmanlık ve belgelendirme, İstanbul bölgesindeki danışmanlık ve helal belgelendirme, Balıkesir bölgesindeki danışmanlık ve helal belgelendirme konusundaki sonuç odaklı çalışmalarımızla sektördeki bir çok firmaya hizmet etmekteyiz.  

HARAM NEDİR?

Haram; gayri meşru, meşru olmayan manasına gelen bir Arapça kelimedir. Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda çıkarılmıştır:

– Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,

– Kan ve kandan yapılmış ürünler,

– Etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sürüngenler,

– Kesilmeden önce ölmüş hayvanın parçaları

– İslâmi usulle kesilmemiş, Allah(cc)’ dan başkası adına kesilmiş eti helâl hayvanlar,

– Sürüngen ve böcekler

– Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,

– Yukarıda belirtilen ürünlerden her hangi biri ile karıştırılmış gıdalar.

Yukarıda zikredilmiş maddeler Haramdır ve bütün müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır.

“Ey İnsanlar! Yeryüzünde temiz ve helâl şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara 168) âyet-i kerimesine dikkat edilirse Cenab-ı Hak bu husuta sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara hitab etmektedir. Ayrıca Maide sûresi üçüncü ayetinde de Cenab-ı Zül Celâl hazretleri iman edenlere şöyle buyurmaktadır:

“Leş, kan, domuz eti, Allâh (c.c.)’dan başkası adına kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından yenmiş olanlar (canları çıkmadan önce kesmemişseniz) ve dikili taşlar üzerinde boğazlananlar haram’dır.”

Helâl ve haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir:

– Helâl eşyanın aslındadır.

– Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.) ındır.

– Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.

– Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.

– Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.

– Harama götüren herşey haramdır.

– Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.

– Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.

– Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır.

– Haram herkes için haramdır.

– Zaruretler mahzurları mübah kılar.

Kısaca özetlersek;

Helal olma şartları: Alkol kullanmadan, eti helal ve kesimi İslami usulle yapılan hayvani veya bitkisel tabanlı katkı maddeleri 0 helal kabul edilir.

Haram olma şartları: Yenmesi haram kılınmış veya kesimi İslami usulle yapılmamış hayvani kaynaklı veya bitkisel olduğu halde alkolle muamele görmüş maddelerden yapılmış katkı maddeleri 0 haram kabul edilir.

Şüpheli olma şartları: Pek çok şeylere açıkça helal, ya da açıkça haram denemeyebilir. Bazı şeyler tam açık bilinemeyebilir. Bunların sorgulanması gerekebilir veya helal mi, haram mı tesbitini tam yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Mesela sanayi ürünü gıda maddeleri, ihtiva ettikleri,jelatin gibi, enzim gibi, lesitin gibi, mono ve digliserid gibi katkı maddelerinin kökenleri hakkında veya üretim safhasında kullanılan yöntemler hakkında net bir bilgiye sahip olunamadığı zaman da Şüpheli bir durum söz konusu olur. Yenmesi haram kılınmış veya İslami usulle kesilip kesilmediği, bitki kökenli olduğu halde alkolle muamele yapılıp yapılmadığı bilinmeyen katkı maddeleri de şüpheli kabul edilir.

HELAL SERTİFİKA NEDİR?

Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca Helal Sertifikalama. Ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusuında destek hizmeti de sağlar.

NİÇİN HELAL SERTİFİKASINA İHTİYACIMIZ VARDIR?

Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

HAACP SERTİFİKASI, HELAL  SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR?

HAACP, sınai gıda ürünleri için önemli kaliteli bir yönetim sistemidir. Helal kavramı ile kısmen uyumlu olabilir. HAACP uygulaması, üreticinin güvenli ürün üretme hususunda istekli olduğunu gösterir.

Helal sertifikalama kurumu, Helal sertifikalama programını uyguladığı zaman. HAACP şartları ile özellikli helal olma şartlarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır.

HAACP, yalnız başına bir ürünü , helal yapmaz. Fakat helal bir ürün HAACP’siz yapılabilir.

ISO 9000 SERTİFİKASI, HELAL SERTİFİKA İLE NE DERECE ÖRTÜŞMEKTEDİR?

ISO 9000, Helal kavramı ile kısmen uyuşabilen bir diğer önemli kaliteli yönetim sistemidir. ISO 9000 uygulaması, üreticinin, tutarlı kalitede ürün üretmek için istekli olduğunu gösterir.

Helal sertifikalama kurumu, helal sertifikalama programını uyguladığı zaman, ISO 9000 şartı ile özellikli helal olma şartlarını bir arada gerçekleştirmiş olmaktadır.

ISO 9000, yalnız başına bir ürünü helal yapmaz. Fakat helal bir ürün, ISO 9000’siz yapılabilir.

HELAL SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLER İÇİN PAZAR SAHASI NEDİR?

Helal sertifikalanmış ürünler için Pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanları kapsamaktadır.10 milyon Amerika’da, 25 milyon Avrupa’da, 300 milyon Afrika’da, 850 milyon Asya’da, 250 milyon Ortadoğu’da yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları cıvarında olduğunu belirtmektedir.

HELAL SERTİFİKALI KATKI MADDELERİNİ NEREDE BULABİLİRİZ?

Helal sertifikalı ürünleri üretmede, mutlaka Helal sertifikalı katkı maddelerinin kullanılması gerekmektedir. Helal sertifikalı katkı maddeleri pek çok ülkede bulunabilir. Ülkemizde henüz helal sertifika müessesi oluşmadığı için İslam toplumu adına İslamî hassasiyet içerisinde sertifika çalışmalarını sürdüren diğer ülkelerdeki kuruluşları zikredebiliriz:

Amerika’da:  www.ifanca.org

                    www.muslimconsumergroup.com

Kanada’da:   www.eat-halal.com

İngiltere’de:  www.iccuk.org

Almanya’da: www.halal.de

Malezya’da:  www.halal.com.my

HELAL SERİFİKALAMANIN YARARLARI NELERDİR?

Helal Sertifikalama,

– Ürünleri, katkı maddelerini,hazırlama ve işleme yöntemlerini , temizlik ve sağlık şartlarını,katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,

– HAACP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,

– Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

– Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Çukurova Marka Patent kalite Danışmanlık olarak gıda sektörünün tamamında üretim yapan, satış yapan, paketleyen, gıda işlemesi yapan, gıda taşımacılığı yapan, gıda ambarları olan bir çok firmaya helal belgelendirme yanında, marka tescil, marka başvurusu, marka tescil belgesi düzenleme, vekillik hizmetleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 kalite yönetim ve danışmanlık faaliyetleri ve belgelendirme faaliyetleri yapmaktayız. Bununla birlikte web tasarım ve yazılım bölümümüzde ise domain tescili ile e ticaret ve mobil uyumlu web siteleri, sektöre özel yazılımlar ile birlikte barkod tescili ve devlet hibelerinden olan kosgeb genel destekleri, kosgeb kobi proje destekleri, kalkınma ajansları yüzde 50 hibe ve teşvikleri, ekonomi bakanlığı destekleri, yatırım teşvik belgesi, Avrupa bankası desteklerini çıkarma konusunda hızlı, güvenilir ve yüzde 100 başarı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hizmet alımlarınız için muhakkak uzman mühendislerimizden destek alınız.

İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
  • Sizi Arayalım
  • Adınız soyadınız
  • İl Seçimi
  • Birim Seçimi
  • Telefon Numaranız