TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak bugün ki yazımızda sizlere, verilerimizin çoğunu yokatlas.yok.gov.tr sitesinden almakla birlikte kendi çevremizden ve öğrencilik hayatımızda hatırımızda kalanlar ile birleştirdiğimiz konulara değindik. Bilgilendirici ve keyifli bir yazı olması dileğiyle...

 

Üniversite sınavları ülkemizde her yıl, lise mezunu olmuş, lisans veya önlisans eğitimi almak isteyen kişilerin başvurduğu ve en az bir yıllık bir hazırlık dönemini kapsayan ve özellikle sadece hazırlanan kişi için değil aynı zamanda sınava girecek olan kişinin yakın çevresini de çok büyük bir heyecan yaratan bir maraton olarak adlandırılabilir. Üniversite sınavına hazırlık ve sınav dönemi kadar heyecanlı ve önemli olan bir dönem varsa bu da sınav sonuçları açıklandıktan sonraki üniversite ve bölüm tercihi dönemidir. İnsanların belki gelecekte 30-40 yıl yapacakları işlerin tercihi ve bu işlerde başarılı olmalarını sağlayacak en doğru okulları tercih etmek çok önemli ve stres yaratan bir durumdur. Bazı üniversitelerin öğrenci alırken belirledikleri bir taban ve tavan puanı olabileceği gibi genellikle üniversitelerin başarısını oluşturan ve onları önceliklendiren temel nicelik o okulu tercih edilen öğrencilerin sınav sonucunda aldıkları puanlardır. Üniversitelerin en başarılı öğrencileri kendi bünyelerinde barındırmak için uğraş verdikleri kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat özetlemek gerekirse bu sistem başta bir arz talep meselesi iken devamında eğitim kalitesinde sürekliliği yakalamış olan okulları başarılı okul niteliğinde değerlendirmemize sebep olmuştur denilebilir. Aşağıda adı geçen okullar, gerek eğitim kadroları gerekse öğrencilere sundukları araştırma ve geliştirme alanı imkanları, öğrencisine sunduğu sosyal alan ve faaliyet imkanı, yurt dışında eğitim alma imkanı sağlayıp sağlamaması, mezun olduktan sonra iş ararken öğrenciye öncelik sağlatabilecek prestije sahip olup olmaması ...vb gibi bir çok kriter göz önünde bulundurularak öğrenciler tarafından son 5-10 yılda en çok tercih edilmiş olan, en yüksek puana sahip öğrenciler tarafından tercih listelerinin başında yer alan okullardır.

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

“Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…”

Vehbi Koç

Koç Üniversitesi Kurucusu

 

   Kurucusu Vehbi Koç tarafından yaklaşımları bu sözlerle tanımlanmış olan üniversite endüstri mühendisliği hakkındaki bilgilendirme metni şu şekildedir.

   “Endüstri Mühendisliği ekipman, malzeme, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımı ve etkin ve verimli işleyişi ile uğraşır. Bu tasarım ve iyileştirme ilkeleri üretim, lojistik, finans ve bankacılık, enerji, sağlık gibi değişik sektörlerde uygulanabilir. Endüstri Mühendisleri sistem yaklaşımı, yaratıcılık, ve güçlü analitik, sayısal ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri eğitimleri boyunca olasılık ve istatistik, mühendislik ekonomisi, rassal süreçler, eniyileme, bilişim sistemleri, modelleme ve benzetim, eniyileme ve performans analizi, tesis planlama ve üretim yönetimi konularını görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını tedarik zinciri ve lojistik, hizmet ve finans sistemleri ve yöneylem araştırması konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.”

     Son yıllarda üniversite sınavı sonucunda çok yüksek başarılara ulaşmış, dereceye girmiş öğrenciler tarafından tercih edilen ilk üniversite olma önceliğini koruyan KOÇ ÜNİVERSİTESİ sağlam eğitim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu yüksek eğitim kalitesi ve sosyal imkanları başta olmak üzere diğer birçok ayrıcalığı sağlamakla birlikte, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi olmaya devam etmektedir.

2. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin üniversiteleri arasında yıllardır herkesin en çok güvendiği okullardan biri olma özelliğini yıllardır kimseye devretmemek amacıyla var gücüyle çalışan aynı zamanda hem Türkiye de hem de dünyanın bir çok ülkesinde prestijli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercih listelerinin ilk sıralarında yer almaktadır.  

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

Türkiye’nin teknik üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitesi olan, nerdeyse 250. yılına doğru yol alan ve yıllardır zirvedeki yerini koruyan İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ bir diğer adıyla İTÜ, Endüstri mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilerini şu mesajla karşılamaktadır...

  “ Endüstri Mühendisliği programımızda öğrencilerimiz benzetim, bilgisayarla bütünleşik üretim, ergonomi, kullanılabilirlik ve radyo frekansı ile tanımlama laboratuvarlarında uygulamalı eğitim görmektedirler. Ayrıca disiplinlerarası yaklaşım benimsenerek kontrol-otomasyon, bilgisayar, endüstri, işletme mühendisliği ve ekonomi alanlarından öğrencilerimizin farklı dersler alarak kendilerini geliştirmeleri için zengin bir eğitim-öğretim ortamı sunulmaktadır. Böylece dönüşen iş dünyasının gerektirdiği yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen ve dijital sistemleri tasarlayıp, geliştirebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. “

4. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin kuşkusuz en başarılı üniversitelerinden biri olan ODTÜ bir çok lise öğrencisinin üniversite hayallerini süslemektedir. Sağladığı imkanlar, mezunlarının kariyerlerindeki olumlu ivmenin günden güne artması ve dünya standartlarını aratmayacak derecede verdikleri akademik eğitim, başarılı öğrencilerin ilk tercih ettiği okullardan olmalarında etkilidir.

 

5. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

1 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuş olan, Türkiye’de ilk kez 3 dönem eğitim veren okul olması yüksek disiplin gerektiren ve kaliteli eğitimden taviz vermemesi ile tanınan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de, ülkemizdeki başarılı öğrencilerin ilk tercihlerinden biri olmaktadır.

6. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Şuan günümüzde İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ve Ortaköy semtinde bulunan okul, bugünkü adıyla Galatasaray, tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. Okul, devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmek amacıyla bugünkü Galatasaray Lisesi’nin bulunduğu yerde eğitime başlamıştır. O dönemde çalışkan ve yetenekli gençler orta dereceli bir okulda eğitildikten sonra yüksek derecedeki Enderun’a gönderilmektedir. Yatılı bir düzende, çağın gerektirdiği eğitimi veren Galata Sarayı’ndaki Saray kelimesi de, devlet işlerinin görüldüğü idare merkezi ve yüksek derecede Enderun okulu anlamındadır. Kurulduğu günden beri Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olmakla beraber,öğrencilerin çok fazla rağbet ettiği okullardan biri olmuştur. Adının prestijini yıllardır korumakla birlikte mezunlarının kolayca, çok iyi departmanlarda ve mevkilerde çalıştığı yıllardır herkes tarafından bilinen gerçeklerdendir.

7. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin özellikle mühendislik branşlarında en başarılı üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere diğer bir çok dalda da öğrencilerin tercih ederken asla kafasında soru işareti bırakmayan sayılı okullardan biridir.

8. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

     Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi; 15 Fakülte, 15 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 4 Meslek Yüksekokulu, 98 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi her ne kadar sağlık ile ilgili lisans ve önlisans bölümleri ile ön plana çıkmış bir üniversitese olsa da mühendislik fakültesinde okumak isteyen öğrencilerin de yıllardır en çok güvendiği ve tercih ettiği üniversiteler arasındadır.

9. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi 1987'de kurulmuş olmanın yanısıra,kurulduğu dönemden beri başarılı öğrencilerin tercih ettiği ilk duraklardan biridir. Bölüm başkanının endüstri mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilere verdiği mesaj şu şekildedir.

"Değerli Öğrencimiz,

1987 yılında kurulan, 1990 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, köklü geçmişi, dinamik kadrosuyla sürekli yenilenen, gelişen ve çağa ayak uyduran bir bölümdür. 5 Profesör, 5 Doçent, 2 Dr. Öğr.Üyesi, 8 Araştırma görevlisiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan bölümümüzde, çok sayıda akademik yayın, sanayi ve kamu ile işbirliği projeleri yürütülmektedir.

Bölümümüzde, hizmet ve üretim sistemlerinin analizi, bu sistemlerdeki problemlerin matematiksel modellerle açıklanması ve en iyilenmesi için çalışmalar yapmak üzere, Yöneylem Araştırması, Karar Teorisi, Üretim Planlama ve Kontrol, İstatistik, Simülasyon, Kalite Yönetimi gibi dersler sunulmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili tamamiyle İngilizce olup, öğrencilerimiz mezun olduklarında gerek teknik gerek sosyal iletişim açısından güçlü bir yabancı dil yetisine sahip olmaktadırlar.

Bölümümüzde geçirdiğiniz süre boyunca tüm çalışanlarımızın kapılarının sizlere açık olduğunu söylemek isterim.

Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı dilerim…

Prof. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU

Bölüm Başkanı"

10. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kemal Karhan, İlter Akat, ve Gündüz Balkan tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Endüstri mühendisliği bölümünde Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak lisans üstü programlar yürütülmektedir. Bölümün lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngilizce olarak sürdürmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi de başarılı öğrencilerin tercih listelerinin en başında yer alan okullardan olma özelliğini yıllardır korumaktadır.

 Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak bugün ki yazımızda sizlere, hem resmi verilerden hemde günlük hayatımızdaki sohbetlerimizden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bir içerih hazırladık. Endüstri mühendisliği bölümünü tercih edecek olan öğrenciler için şu okul dönemi henüz başlamamış iken bilgilendirici bir makale olsun istedik. Bizde bünyemizdeki çalışanların bir kısmını oluşturan ve aynı zamanda firma sahibizin mesleği olan endüstri mühendisliği hakkında daha da bilgilendirici olan içerikler eklemeye devam edeceğiz. Bu konularda daha da bilgi sahibi olmak istiyorsanız makalelerimizi takip etmenizi tavsiye ederiz. Dilerseniz, telefon yada mail yoluyla dilerseniz de ofislerimizi ziyaret ederek dilediğiniz konuda bilgi alabilir ve de sunduğumuz diğer birçok hizmet konusunda da bilgi ve fikir sahibi olabilirsiniz.

YAREN GÜNDOĞDU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

3.SINIF ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
  • Sizi Arayalım
  • Adınız soyadınız
  • İl Seçimi
  • Birim Seçimi
  • Telefon Numaranız