İYİ BİR YÖNETİCİDE OLMASI GEREKEN VASIFLAR

 

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak bugün ki yazımızda sizlere iyi bir yöneticinin, kendi prestijini ve firmasının prestijini korumak , personellerinin verimini maksimize etmek ve firmasında ki iş süreçlerini en iyi hale getirecek sistem tasarılarını geliştirebilmek, eger sıfırdan başlamış ise kendini ve firmasını herkese tanıtabilecek güce sahip olması için, kendinde bulunması yada sonradan kendine eklmesi gerektiğini düşündüğümüz özelliklerden bahsedeceğiz. Bilgilendirici ve keyifli bir okuma olması dileğiyle...

   Diğer insanlarla uyum içinde çalışabiliyor musunuz? Liderlik vasfınız mı var?Gerçekten iyi bir yönetici olmak için bu iki özellikten çok daha fazlasına ihtiyacınız var. İyi bir yönetici olup olmadığınızı gösterecek çeşitli faktörler bulunuyor.

İyi bir yönetici olmak sadece doğuştan gelen yeteneklerinizle bağlantılı değildir. İyi yöneticilerin sahip olduğu nitelikleri edinmek ve geliştirmek mümkün. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak bugün sizlere uzman kadromuzun geçmiş tecrübelerinden ve bilgilerinden faydalanarak edindiğimiz yöneticilik gerekliliklerini sizlerle paylaşıyoruz.

PLANLAMA YETENEĞİNE SAHİP OLMALI

Planlama yeteneği bir iş planı hazırlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. İş planı önemli ama bunun ötesinde planlarınızı daha ufak ve daha çabuk hayata geçirilebilir parçalara bölebiliyor olmanız gerekiyor. İşin planlama kısmında takılıp kalmamak, gereksiz detaylarla dolu planlar içerisinde boğulmamak da planlama yeteneğinin bir parçası.

ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNCE YAPISINA SAHİP OLMAK

Eleştirel düşünceye sahip olan biri karar vermeden önce bilgiden emin olur, bu süreçte analiz yapar ve doğru sonuca ulaşmak için mantığını kullanır. İyi bir yönetici de bu düşünce yapısına sahip olmalı ve iş yerinde yaşanan her türlü şeyden haberdar olup erken karar vermek yerine soru sorarak, farklı fikirleri değerlendirip tüm seçenekleri önüne koyarak konu hakkında değerlendirme yapmalı.

ÇALIŞANLARINIZI DİNLEMEK

Yöneticilerin çalışanları tarafından ulaşılabilir olması ve onların sorunlarını, projelerini birebir dinlemeleri, daha fazla bilgiye ulaşmak açısından faydalı bir durum. Çalışanlarını dinleyen bir yönetici, aynı zamanda çalışanlarına fikir vererek onları yaratıcılığa yönlendirir ve sorunları çözümlemek adına yardımcı olur.

ZAMANI YÖNETMEK

Zamanı planlı bir şekilde parçalara bölmek, görev ve projeleri verimli bir şekilde ortaya koymak demek. Bu sebepten dolayı yöneticiler, uzun ve kısa vadeli hedeflerini belirlemeli, günlük iş listeleri oluşturmalı ve bu listede önceliği olan konulara ağırlık vermeli. Tüm bunların yanı sıra, beklenmedik bir anda ortaya çıkabilecek işler için bu zaman planlaması için de boş zaman bırakmalı.

GERİ BİLDİRİMDE BULUNMAK

Ekip üyeleri kendilerini geliştirebilmek için yaptıkları işlerde ne derece iyi olduklarını ya da olmadıklarını öğrenmek ister. İş hayatındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de yöneticilerin kendi ekiplerine bu konu hakkında bilgi aktarması. Yöneticiler ekiplerin motivasyonlarını ve performansını artırmak için kesinlikle geri bildirim vermeli.

HEDEFLERİ PLANLAMAK

Yöneticiler planlı olmalı. Bu kısımda öncelikli olarak hedefleri belirlemek, hedefe ulaşma yolunda yaşanabilecek engelleri öngörmek ve bunları aşmak için gereken planlamaları yapmak bir yöneticinin yapması gereken en önemli görevlerden biri.

MOTİVASYON SAĞLAMAK VE KORUMAK

İyi bir yönetici, ekip üyelerine yakın olmalı ve onların kendilerini iyi hissettiği ortamlara dahil olarak hem kendini hem onları motive etmeli.

MENTOR OLABİLMELİ

Her yönetici, çalışanı için bir mentor olabilmeli. Bir mentor kimin ne kadar tecrübeli olduğunu anlar ve ona göre kişiye rehberlik eder. Yöneticiler de kişilerin sahip olduğu potansiyelleri fark edip onları başarılı bir şekilde yönlendirmeli ve bir rol model olarak akıl hocalığı yapmalı.

BİLGİLİ OLMALI

 Yönetici, öncelikle yönetim biliminin temelini oluşturan teorileri bilmeli. Teori, yöneticiyi gerçeğe götüren en güvenilir araçtır. Uygulama yapabilmek için teoriden daha iyi bir rehber yoktur. Ayrıca yönetici, yönetim ile ilgili teorilerin yanında yönetim ilke ve teknikleri ve süreçlerini de ayrıntılı olarak bilmelidir. Yöneticilik yaptığı alan hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Yönetim bir sosyal bilim alanı olduğuna göre, yönetici; siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih ve edebiyat gibi alanlarda bilgili olmalıdır. Çünkü bu alanların kazandıracağı çerçeve, yöneticilik uygulamalarına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlar.

YETENEKLİ VE DENEYİMLİ OLMALI

Yönetici, sorun çözme, temsil etme, görüşme yapabilme, karar verme, yazılı ifade, konuşma, analiz yapma, sentez yapma, planlama gibi alanlarda yetenekli olmalıdır.

Yöneticinin deneyimli olması gerekir. Ne kadar deneyimli olmak gerektiği konusunda bir yargıda bulunmak zordur. Ancak içinde yaşanılan zamana ve yöneticilik yapılan iş koluna göre sahip olunması gereken deneyim miktarı değişebilir. Örneğin günümüzde birçok iş kolunda, artık uzun süreli deneyim şartı aranmamaktadır.

ÇEŞİTLİ BECERİLERİ OLMALI

Olayları ve sorunları bir bütünlük içinde görebilme ve anlayabilme, başkaları için açık olmayan bağlantıları, tutarsızlık ve karşıtlıkları görebilme, karmaşık durumlarda anahtar olayı veya hareketleri tanımlayabilme ve benzetilen nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme gibi yetenekleri ifade etmektedir.

 Bir insanın diğer insanlarla birlikte çalışma konusundaki yeteneğini ve yargılarını ifade etmektedir. Bu beceriler, bireyin kendini anlaması ve kabul etmesi kadar başkalarını da anlaması ve kabul etmesi yeteneğini ifade eder.

Belirli görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi, yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğini ifade etmektedir. Teknik beceri, yöneticinin uzmanlaşmış bilgiyi, kendi iş alanına uygulayabilme becerisidir.

ŞEFFAF VE NET OLMALI

Şeffaflık, iyi bir yönetici olmanın önemli bir  kuralıdır. Çünkü birlikte çalıştığınız insanlara şeffaf olduğunuz duygusunu vermek, bu insanların size güvenlerinin en güçlü teminatıdır. Yönetici olduktan sonra şirket ve organizasyon yapısı hakkında edineceğiniz bilgileri ekibinizle ne kadar paylaşırsanız, ekibinizin organizasyona olan aidiyeti o kadar güçlenecektir. Çünkü stratejik planlar, bütçeler ve müşteri geri dönüşleri gibi kritik bilgileri ekibinizle paylaşmak yerine kendinize saklamanız demek, ekibinizle aynı takımda olmadığınızı en baştan ilan etmek demektir.

Aynı şekilde ekip içinde gördüğünüz her türlü negatif durumu hep birlikte konuşmaya özen gösterin ki, ekip içindeki hiç kimse kendisini dışlanmış ve ötekileştirilmiş hissetmesin. Sık sık olağan bilgilendirme toplantıları organize edin ve bu toplantıların demokratik bir hava içinde geçmesine ön ayak olun.

İNSAN İLİŞKİLERİ SAĞLAM OLMALI

University of Michigan’s Ross School of Business profesörlerinden Gretchen Spreitzer’a göre göreve yeni gelen yöneticilerin en büyük hatalarından biri de fazla mekanik bir tavır takınmak. İlk aşamadan genelde “performans odaklı” bir tavır takınmak genelde ekiple yönetici arasında bir duvar örülmesine neden oluyor. Unutmayın ki nasıl ekibe alışmak için biraz zamana ihtiyacınız varsa, ekibin de yeni yöneticilerine adapte olmak için aynı şekilde zamana ihtiyacı vardır. Bu aşamada sergilenecek en iyi tavır, çalışanların bireysel çalışma stillerini ve performansların uzaktan gözlemlemek ve onlarla bol bol diyalog kurmaktır.

LİDERLİK RUHUNA SAHİP OLMALI

İyi bir yönetici olmak bütün gün kabuğunuza gizlenerek insanlara komut ve emirler yağdırmak değildir. İyi bir yönetici olarak anılmak istiyorsanız en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de “liderlik vasıflarına sahip olmak”tır. Yani ekibinizi sadece taleplere ve olumsuz eleştirilere boğarak onların daha iyi iş çıkarmasını sağlayamazsınız.

Dolayısıyla ekibinizin motivasyonunu yitirmeden ve sürekli genişleyen bir vizyonla iş yapması, sizin onlara liderlik etmenizle çok daha kolay hale gelecektir. Yöneticilik serüveniniz sırasında işlerin içine girmek ve ekibinizin yaşadığı güçlükleri birebir deneyimlemek hem sizin kişisel gelişiminize katkıda bulunur hem de aranızdaki empati bağını güçlendirir.

TAKDİR ETMEYİ BİLMELİ

Hayatta her kapıyı açan bazı sihirli cümleler vardır ve bu sözlerin belki de en etkilisi “Teşekkür ederim” cümlesidir. İyi bir yönetici olarak anılmak ve kariyerinize engelsiz bir şekilde devam etmek istiyorsanız, çalışma arkadaşlarınızı yaptıkları iyi işlerden ötürü takdir etmekten geri durmayın. Bu şekilde hem ekibinize değer verdiğinizi sözle ifade etmiş olursunuz hem de kendinizi onlardan ayrı bir yere koymadığınız ekip tarafından fark edilmiş olur.

Bu durumun tersi söz konusu olduğunda ise yargılayıcı ve kırıcı bir üslup yerine “Bu konuda sana nasıl yardımcı olabilirim?” ya da “Daha iyisini yapabilmen için desteğe ihtiyacın var mı?” gibi bir yaklaşım sergilemek, uzun vadede son derece olumlu sonuçlar doğuracaktır.

ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

İyi bir yönetici olmanın altın kurallarından biri de demokratik bir düşünce sistemi ile hareket etmektir. Yani nasıl sizin ekibinizi eleştirme ya da uyarma gibi bir hakkınız varsa, ekibinizden gelecek olumsuz geri bildirimlere ve eleştirilere de açık olmanız gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken ise, ekip arkadaşlarınızla aranıza koyduğunuz ideal mesafeyi koruyabilmektir. Yani eleştiriye açık demokratik bir lider olmak, mükemmel olmadan da “işinin en iyisi” olabileceğinin açıkça ilanıdır.

YETENEKLİ OLANI AYIRT EDEBİLMELİ

Amerika’da en çok satan kitaplar listelerinden aylarca düşmeyen Good to Great’e göre, iyi bir yönetici ekibinin yetenek ve eğilimlerini en iyi şekilde gözlemleyerek; kimi hangi projede çalıştıracağını en verimli şekilde planlayan kişidir. Yani iyi bir yönetici olmak istiyorsanız, olaya tıpkı bir yetenek avcısı gibi yaklaşarak, çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönlerini kendi veri tabanınıza kaydetmeniz gerekir.

İYİMSER VE GÜLERYÜZLÜ OLMALI

Bir şirkette işler her zaman beklenildiği gibi iyi senaryolar üzerinden gitmez. Unutmayın ki yönetici olarak çok sıkıntılı günlere ya da telafisiz sandığınız hatalara göğüs germeniz gerekecektir. Bu gibi durumlarda muhakeme yeteneğinizi kaybetmemek için pozitif düşünmeye ve her şeye rağmen gülümsemeye gayret edin. Çünkü sizi lider olarak konumlandıran ekip arkadaşlarınız, sizin yüzünüzdeki bıkkınlık ifadesinden ve karamsarlığınızdan çok kolay etkilenirler. Yine ekip arkadaşlarınızın kişisel sıkıntıları ve benzeri sorunlarına anlayışla yaklaşmak da iyi bir yöneticinin olmazsa olmaz özellikleri arasında gelir.

AHLAKLI OLMALI

 Yönetici, yukarıdaki niteliklerin dışında iyi ahlaka da sahip olmalıdır. Yani insan olmalı, insana değer vermeli, adaletli, tarafsız, dürüst olmalı, hukukun üstünlüğüne inanmalı, yasadışı emirlere direnmeli ve en önemlisi tutarlı olmalı. Hangi şartlarda olursa olsun çifte standart içinde olmamalı. Bilgi, yetenek ve deneyim, iyi ahlakla bütünleşerek daha anlamlı olabilir. İyi ahlaktan yoksun bir yönetici sahip olduğu bilgiye, yeteneğe ve deneyime rağmen yönettiği kurum ve çalışanlar için beklenmedik sorunların ve huzursuzlukların kaynağı olabilir.

Bilgili, becerikli ve deneyimli yöneticilerin az olduğu zamanlarda bazı kişiler tutarsız ve dengesiz oldukları halde sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyim üstünlüğü ile göreceli olarak başarılı olmuş gibi görünebilir. Ancak bilgi ve beceri edinmenin giderek kolaylaşacağı bundan sonraki dönemlerde ahlaki açıdan yetersiz kişilerin gemilerini eskisi gibi yürütemeyecekleri bilinmelidir.

ŞANS

Şansın çok fazla tanımı var ve herkesin hem fikir olduğu bir tanesini seçmek epeyce güç. Ama bana kalırsa şansı "sebebini açıklayamadığımız gelişmeler" olarak özetlenebilir. Bazı şeylerin neden ya da nasıl bu şekilde gerçekleştiğini anlamlandıramıyor olabilirsiniz ama eğer bu gelişme sizin lehinize olmuşsa önce bunu kabul edip, daha sonra nedenlerini araştırmakta fayda var.

Girişimcilerin başarı hikayelerine baktığınızda çoğunun sadece çalışkanlıktan veya zekadan ibaret olmadığını onların hayatındaki şansın da kariyerlerine etkisi olduğunu göreceksinizdir. Hayatta işinizi şansa bırakmamak en iyisi ama eğer biraz da şanslıysanız bunun kimseye zararı olmaz.

    Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak bugün ki yazımızda sizlere iyi bir yöneticinde bulunmasının iyi olduğu hem bizlerin geçmiş tecrübeleri hem de bazı uzmanların çalışmalarının sonuçları tarafından onaylanmış olan kriterlerden bahsettik. Bünyemizde çalışan alanında uzman endüstri mühendislerimizden dilediğiniz konuda bilgi almak ya da sunduğumuz diğer onca hizmetten faydalanmak istiyorsanız hem telefonlarımızdan hem de mail adreslerimizden dilerseniz ofislerimizi ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. 13 yıllık tecrübelerimizi sizinle bir bardak çay kahve eşliğinde paylaşmaktan ve 9500’ü aşan müşteri portföyümüzü sizinle zenginleştirmekten memnuniyet duyarız.

YAREN GÜNDOĞDU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

3.SINIF ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
  • Sizi Arayalım
  • Adınız soyadınız
  • İl Seçimi
  • Birim Seçimi
  • Telefon Numaranız