İş yerinde Personel Verimliliğini Arttırma Etkileri ve Nedenleri

İşyerinde Personel Verimliliğini Arttırma

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bu hafta sizlerle işyerlerinde verimlilik ve personeller ile yönetim üzerindeki etkisi konularını ele alacağız. 2020 yılının başından beri tüm dünyanın uğraştığı ve bir türlü etkisinin azalmadığı COVİD-19 salgınıyla birlikte irili ufaklı yüzbinlerce işletme faaliyetlerini durdurmuş ve dünya ekonomisi çöküşe geçmiştir.

Bu nedenle yaptığı işlerle ekonominin çarklarını döndürmeye devam eden işletmeler ve çalışanları yavaş yavaş işlerine tekrar konsantre olmaya başlamaktadır. Bekledikçe bir şeylerin değişmeyeceğini, firmalarının ham para hem de müşteri kaybettiğini gördükçe tekrar eskisi gibi çalışmanın yollarını aramaya başlamışlardır.

İşte bu noktada kurumsal olan veya kurumsal davranan ve 10 çalışan veya daha fazla personeli olan firmalarda personellerini eskisi gibi verimli bir şekilde çalıştırma dönemi yavaş yavaş başlamaktadır. Her ne kadar yaptığı içi bilseler de bir türlü adapte olamayan personeller, işlerine bir türlü konsantre olamayan patronlar veya yöneticiler, davranış şekilleri değişen müşteri gurupları arasında bizler de Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak işyerinde personel verimliliğini arttırmayla alakalı bir takım edindiğimiz tecrübeleri aktarmak istedik.

 

İşyerinde verimliliğin artırılabilmesi için öncelikle verimliliği etkileyen faktörlerin tanımlanması gerekiyor. Finansal açıdan bakıldığında işyerinde çalışanların verimliliğini olumsuz etkileyen her türlü kayıp işverene zarar olarak dönüyor. İşyerinde verimliği etkileyen başlıca faktörler şöyle sıralanabilir:

 • Çalışma alanının fiziki koşulları (havalandırma, aydınlatma, ses ve gürültü yalıtımı vb.)
 • İşyerindeki kurum içi ilişkiler
 • Üretim faktörleri
 • Çalışanların özellikleri ve motivasyonları
 • İş gücü verimliliği
 • Teknolojik olanakların kullanımı
 • Emek-ücret dengesi
 • Çalışanların zamanını iyi kullanması
 • Bir kişinin bir işteki verim gücü demek olan performans, bugünün iş dünyasında çalışanların performansını yüksek tutan bir şirket, aynı zamanda iyi yönetilen bir şirket demek. Çünkü ancak bunu başarabilen şirketler, rekabette öne çıkabiliyor ve maliyetleri aşağı çekebiliyor.
 • Hepimiz kişisel nedenlerle ya da bizim dışımızdaki koşullar nedeniyle performansımızda zaman zaman düşüşler yaşarız. Her zaman büyük bir süratle ve sonuca odaklı şekilde tamamladığımız işleri eskisi gibi yapamaz hale geliriz. Ancak nedenleri ne olursa olsun kişinin kendi performans grafiğini yönetebilmesi mümkün.
 • Uzmanlara göre verimliliğinizin düştüğünü belirlediğiniz dönemlerde uygulamaya başladığınız reçetelerle süreci tersine çevirebilirsiniz.
  Ancak en başta performansınızın düşüşüne neden olan sorunların temeline inmeniz ve öncelikli hedefinizin ne olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Tavsiye edilen şekilde fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bakımınızı yapmanın yanı sıra orta ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek sizi yeniden iş hayatına döndürebilir.
 • Uzmanlar bir kişinin performans seyrindeki değişiklikleri iki türlü etkene bağlıyor:
  • Çalışan kişinin kendisiyle ilgili durumları içeren iç etkenler.
  • Çalışma koşullarının ve şirket içi organizasyonun kişi üzerindeki etkilerini içeren dış etkenler…

VERİMLİ BİR İŞ HAYATI İÇİN İZLENECEK YOLLAR

Verimli çalışmak fazla mesai yapmakla karıştırılmamalı. Tam tersi daha az, keyifli ve tatmin edici çalışabilmelisiniz. Verimli olmak ise birkaç unsurun zincirleme olarak uygulanması ile gerçekleşir:

 • Amaç ve hedefler saptanmalı ve özümsenmeli: Kurumun varmak istediği noktayı ve kısa dönemli hedeflerini net olarak saptamış ve çalışanların da bunları anlamış olması gerekir.
 • Sistem ve prosedürler oturtulmalı: Aşırı kuralcılığa kaçılmamalı. Sistem adil olmalı. Kişilerin yetenek ve becerilerini göstermelerine olanak sağlanmalı. Kariyer olanakları kişilerle birlikte düşünülmeli.
 • Doğru insanlar doğru işlerde çalışmalı: Her işe en uygun insanlar seçilmeli. Birçok insan yanlış işte olduğu için verimlerinin düşük olduğunun farkına dahi varamıyorlar.
 • Doğru ve yeterli eğitim ve motivasyon sağlanmalı Motivasyon maddi ve manevi düşünülmeli.
 • Yönetim ve koordinasyon iyi olmalı: Yöneticiler çalışanlarının başarıları için çalıştıkları takdirde başarılı olacaklarını anlamalı. Yeterli geri besleme sürekli sağlanmalı, dolayısıyla çalışanlar neyi iyi yaptıklarını ve neyi daha iyi yapabileceklerini sürekli bilir olmalılar. Doğrular yanlışlardan daha çok görülmeli.
 • Böyle bir organizasyona iyi bir lider gerekir: Çalışanlarda güven uyandıran ve aidiyet hissini pekiştiren bir liderlik yukarıda sayılan unsurların yerinde ve zamanında uygulanmasını, hedeflere varılmasını ve yapılan işte başarı hissini tatmasını sağlar.

VERİMLİ ÇALIŞMANIZI SAĞLAYACAK 14 SORU

 Verimlilik işveren ve çalışanın etkileşiminin sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Sonucu irdelerken öncelikle verimliliğin değişkenlerine bakmak gerekir. Verimlilikten bahsedebilmek için öncelikle kişisel mecidiyeköy escort bayan hedeflerimizin belirgin ve net olması gereklidir. Bu hedefe ulaşırken de kişisel farkındalığımızı yaratmamız için aşağıdaki sorulara cevaplar vermeniz, zihnimizde yeni pencereler açacaktır.

 • Ana hedefim nedir ve buna ulaşmak için gereken şeyleri yapıyor muyum?
 • Bununla ilgili bir eylem ve zaman planım var mı?
 • Verimliliğim yaptığım işe göre farklılık gösteriyor mu?
 • Hangi durumlarda verimliliğim yüksek/düşük?
 • Verimliliğimi düşüren/yükselten etkenlerin ne kadarı bana ne kadarı dış etkenlere bağlı?
 • Kişisel değerlerim neler ve bunun ne kadarını iş yerimde bulabiliyorum?
 • Görevlerimi başarmakla ilgili kişisel inancım ne durumda
 • Görevlerim için gerekli yetkinliklerim yeterli düzeyde mi?
 • Bütün kaynaklarımı kullanıyor muyum?
 • Güçlü ve gelişmeye açık yönlerim neler? Bunlar için ne yapıyorum?
 • İşleri erteleme eğilimim var mı? Varsa ne tip işleri?
 • Yeterince etkin geribildirim alabiliyor muyum. Alamıyorsam sebebini araştırıyor muyum ?
 •  Ne kadar çözümü ben üretiyorum, ne kadar çözümü karşımdan bekliyorum?
 • Tepkisel davranışlarım neler? Tepkim yerine çözüme odaklansam hayatım nasıl değişir?
   

YÖNETİM SORUNLARI ÇALIŞANI ETKİLİYOR…

Yönetim alanında geliştirilen yeni strateji, yöntem ve teknikleri dikkate almayan işletmeler, değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı iş dünyasında, varlıklarını sürdürmelerinin de ötesinde, piyasadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler açısından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü işlerinin büyük bir bölümünün insan emeğine dayandığı hizmet işletmeleri, esasında çalışanı ve nihayetinde insanı temel alarak geliştirilen yönetim yaklaşımlarından, fazlasıyla yararlanmak durumundadırlar. İşlerinin gerçek sahibi oldukları ve çıkan sorunları da, kendilerinin çözebilecekleri anlayışına ve yetkinliğine sahip kılmak, yine işletmelerin izledikleri yönetimde yapılan sarıyer escort bayan yanlışlardan biridir. Personelin çözüm üretmesinin önüne geçilmiş olup personel kolaya alıştırılmış olur ve en ufak sorunlarda çözüm aramak yerine işin kolayına kaçarak top yöneticiye atılır. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

 • Çalışanlar, tarafından ücretlerin düşüklüğü en sık gösterilen ayrılma sebebi olarak karşımıza çıkmakla birlikte, araştırmalar işten ayrılmaların büyük bir çoğunluğunun yönetim sıkıntılarından kaynaklandığını göstermektedir.
 • Yönetimde olan çatırdamaların ve sıkıntıların personellere yansıtılması.
 • Yönetimde olan fikir ayrılıkların personelleri zor durumda bırakması.
 • Personele sürekli yanında çalışan olduğunun hatırlatılması.
 • Personele sürekli her an işten çıkartılabileceği izlenimi verilmesi.

İşletmeler ve personeller yapılan bu hataları anlayıp değiştirmeye çalıştıkları zaman verimlilik artışı konusunda problem yaşamayacaklardır.

ÇUKUROVA MARKA PATENT KALİTE DANIŞMANLIK FİRMASI OLARAK

 Başta İstanbul olmak üzere Adana Hatay illerinde ve Bütün Türkiye’de marka tescil, patent tescil, endüstriyel tasarım tescil, barkod tescil, web sitesi ve domain tescil işlemleri, iso belgelendirme danışmanlık, firmalarda maliyetleri azaltma,  verimlilik arttırma, stratejik yönetim ve karlılık artırma çalışmaları ile 14 yıllık tecrübemizle size hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte Google seo uyumlu veya www.alexa.com kayıtlı organik seo çalışmalarıyla web sitesi sahiplerini internet ortamında güçlendirmeye çalışıyoruz.

İsim hakkı, marka patent sorgulama, marka patent araştırma, marka patent tescili ve sınai mülkiyet konularında www.turkpatent.gov.tr kurumumuzun resmi marka vekilliği unvanı ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Bunların yanı sıra .com.tr alan adı ile birlikte firmanıza ait 5’li ve 10, 20’li mail paketleri ile hosting hizmet sunmaktayız.

İstanbul marka patent tescili, adana marka patent tescili, izmit marka patent tescili, izmir marka patent okmeydanı escort bayan tescili, Antalya marka patent tescili, mersin marka patent tescili, Gaziantep marka patent tescili, Osmaniye marka patent tescili, Maraş marka patent tescili, Ankara marka patent tescili

Firmanızdaki kuruluş büyüme ve verimlik arttırma süreçlerinde yanınızda olmak istiyoruz.

 

Muhasebe & Finans Sorumlusu

Serap Arslan

05436854111

muhasebe@cukurovapatent.com


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız