GOST-R Uygunluk Belgesi - [Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları]

Rusya Federasyonu'na satılmak üzere ithal edilen  ürünlerin  bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk belgesinin ilgili gümrük mercilerine ibrazı gerekmektedir. Standart veya standartlara uygunluk belgesi istenilen mallardan uygunluk  belgesi (GOST-R) olmayanların Rusya Federasyonu'na ithaline izin verilmemektedir. GOST-R belgeleri ile ilgili geniş bilgi aşağıdaki bölümde yer almaktadır.

Söz konusu belgeyi vermeye yetkili merci ise (Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Devlet Komitesi) GOSSTANDART'tır. Anılan kuruluş tarafından, Rusya içinde veya ülke dışında oluşturduğu test   ve ölçüm merkezleri vasıtasıyla sertifika düzenlenmektedir. Rus standartlarına uygunluk belgesi belirli bir ihraç partisi için alınabileceği gibi, belirli bir ürün içinde alınabilmektedir. Standartlara uygunluk belgesinin fiili ithalat anında geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Mal çeşidi ve markası, üretim yılı, üreticinin adı ve adresi, toplam yükleme içinde sertifikaya tabi malın miktarı gibi bilgiler ise ayrıca gümrük yetkilileri tarafından talep edilmektedir.

GOSSTANDART, tanımladığı standart normlarına uygulamak üzere laboratuvarlar oluşturmakta veya bu yetkiyi Federal veya mahalli otoritelerin kontrolünde bulunan diğer laboratuvarlara devir edebilmekte, söz konuşu laboratuvarlar tarafından düzenlenen sertifikalar tüm Rusya'da geçerli olmaktadır. GOSSTANDART hangi ürün için hangi üniteye başvurulması gerektiği konusunda talep sahiplerine bilgi verebilmektedir. Rusya dışında üretim yapan firma ve kuruluşların üretim mahallinde test talepleri, bu işlem için gerekli harcamaların başvuru sahibince karşılanması halinde kabul edilebilmektedir.

TSE ile GOSSTANDART arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde laboratuvarların  karşılıklı akreditasyonu konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Karşılıklı anlaşmaya varılması halinde Türkiye'de bulunan  laboratuvarlar tarafından  verilecek uygunluk sertifikaları  Rusya tarafından da kabul görecektir.

ETİKETTE RUSÇA BİLGİLERİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU

Başlangıçta gıda malları için geçerli olan bu uygulama l Ağustos 1998 tarihinde gıda dışı malları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Etikette malın adı, orijini, net ağırlığı, malın terkibi, üretim yılı, raf ömrü, besleyici değeri, kullanım koşulları gibi bilgilerin Rusça olarak yer alması gerekmektedir. Sözkonusu etikete sahip olmayan malların satışı ise mümkün bulunmamaktadır. Sözkonusu şartlar herbir mal için GOSSTANDART'tan temin edilebilmektedir.

 • Malın ismi ve çeşidi,
 • Üretilen ülke ve üretici firma (firmanın ismi Latin Alfabesi ile yazılabilir),
 • Ürünün miktarı ve birimi,
 • Malın terkibine giren ana ve katkı maddeleri,
 • Gıda değeri (kalori/ çocuk, medikal ve diyet gıdalannda vitamin değeri),
 • Muhafaza şartları (muhafaza süreleri sınırlı olan veya özel muhafaza şartları gerektiren gıdalar için),
 • Kullanım süresi (son kullanma tarihi veya üretim tarihi ile muhafaza süresi),
 • Hazırlama şartları (yan mamuller ve çocuk maması için),
 • Kullanım tavsiyesi (biyolojik aktivitesi olan gıda katkıları için),
 • Kullanım şartları (bazı hastalıklarda kontrendikasyonlan).

KARANTİNA BELGESİ

Rusya Federasyonu'nda uygulanan standart prosedürünün yanı sıra dış ticaret işlemleri için geçerli olan diğer bir belge düzeni, bitki hayvan kontrol ve karantina belgeleri uygulamasıdır.

Gıda maddelerinin üretiminde ve dış ticaretinde uygulanan bitki ve hayvan karantina belgeleri, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı yerel otoriteler tarafından düzenlenmektedir.

Karantina belgeleri için de Rusya ile diğer ülkeler arasında ikili anlaşmalar imzalanmakta, bu çerçevede Rusya, arasında ikili anlaşmalar bulunan ülkelerce düzenlenen karantina belgelerin! geçerli addetmektedir. Rusya ayrıca, uluslararası normlara uygun olarak düzenlenen karantina belgelerim de kabul etmekte, dış ticaret işlemlerinde ihracatçı firma ile ithalatçı Rus finnası arasında imzalanan satış sözleşmelerinin Tanm Bakanlığı'na onaylatılması zorunlu bulunmaktadır.

UYGUNLUK  SERTİFİKASI  (GOST - R) 

    Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan ürünlerin  çoğunluğu  için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu  bulunmaktadır. Türkiye'deki  TSE belgesi niteliğinde olan sertifikalar Rusya Federasyonu'nda ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır.    Sertifikalar GOSSTANDART Kuruluşunun yetkilendirmiş olduğu  ROSTEST (Rusya Federasyonu Test ve Sertifikasyon Merkezi) ve/veya  ROSTEST'in yetki verdiği  özel firmalar  aracılığı ile alınabilmektedir. 

Rusya Federasyonu'nda  satışı yapılacak bir malın Rusya standartlarına uygunluğunun tescil edilmesi olarak tanımlanabilecek kalite (uygunluk) sertifikası, Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek bir parti mal için bir kereye mahsus olarak alınabileceği gibi, 1 yıllık ve 3 yıllık süreler için de alınabilmektedir. Anılan sertifikanın  üzerinde; sertifika alınan ürünün  üretim yeri, ihracatçı firma, ithalatçı firma, malın pozisyon  numarasi (GTİP), sözleşme tarih ve numarası gibi bilgiler bulunmaktadır.

         Tek  Sevkiyat İçin  Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ithalatı gerçekleştirecek olan  ürün ve/veya ürünleri  ithal edecek ithalatçı  firmanın  ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir kereye mahsus olmak üzere   alınan (uygunluk) sertikası.

      1 yıl süreli  Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ithalatı gerçekleştirecek olan  ürün ve/veya ürünleri  ithal edecek ithalatçı  firmanın  ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir yıl süreli  (uygunluk) sertikası. Geçerlilik süresi 1 yıl olan kalite sertifikalarını  her yıl yenilemek gerekmektedir.

   3 yıl süreli Gost-R (uygunluk) sertifikası: Rusya Federasyonu'na ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim yerlerine  2 Rostest uzmanının  gelerek yaptıkları inceleme neticesinde verilen kalite sertifikasıdır. Uygun görüldüğü takdirde kalite sertifikasi  sadece  mal bazında değil, üretim ve fabrika bazında da verilebilmektedir. Süresi 3 yıl olan bu sertifikaya istenildiği kadar değişik ürün çeşidi  veya ticari marka eklenebilmektedir.

GOST-R  (UYGUNLUK) SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda örnek olabilmesi bakımından üretim veya fabrika bazında alınan 3 yıl geçerli Uygunluk Sertifikası  için gerekli belgelere yer verilmiştir.  Parti başına veya 1 yıl süreli Gost-R serfikaları için Rus alıcı ile yapılan sözleşme proforma fatura da gerekmektedir.

Dilekçe

 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Çalışma Ruhsatı
 • Kira Kontratı veya Tapu
 • Vergi Levhasının Onaylı Örneği
 • Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri
 • İşyeri SSK Bildirgesi
 • Ürün veya ürünlerin GTİP Numaraları
 • Son 4 Aylık SSK Bordroları
 • Ürünün Marka Tescil Belgesi
 • Kalite Kontrol Belgesi
 • Üretim Yapılan Birim Tarafından Hazırlanacak Teknik Föy (Ürüne ilişkin teknik özellikler)
 • Ürün Numunesi
 • Ürünün Ambalaj Numunesi
 • Ürünün Kullanma Talimatı
 • Üretim Aşamalarının Yazılı  Dökümü ( Başlangıç aşamasından nihai üretime kadar geçen süre)

Çukurova Marka Patent Kalite Danışmanlık olarak, özellikle Rusya ihracatının fazla olduğu tüm firmalarımız için yönetmelikte belirlenen ürünlere GOST-R ile ilgili tüm evrak ve dokümantasyon çalışmasını yaparak belgelendirmelerinizi sağlamaktayız. Ürün testleri ile ilgili çalışmalar ve fabrika üretim kontrolü uzman mühendislerimizle yapılmakta ve gerekli eksiklikler zamanında kapatılmaktadır. Bu nedenle firmamızın kalite departmanından gerekli bilgileri almanızı tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ NOT: "Rusya Federasyonu'na ithal edilen yada diğer bir değişle, ülkemizden Rusya Federasyonu'na ihraç edilen her ürün için Gost-R (Uygunluk)  belgesine gerek yoktur. Bazı aracı firmalar tarafından sanki tüm ürünler için  zorunlu olarak gerekiyormuş gibi lanse  edilmektedir."


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız