DEPARTMANLAR ARASI İLİŞKİNİN FİRMAYA VE FİRMANIN İŞ SÜREÇLERİNİN VERİMİNE KATKISI NELERDİR?

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık Firması olarak bugünkü yazımızda sizlere 13 yıldır, yani bu işe başladığımız ilk günden beri bünyemizde çalışan tüm personellerimizle sürdüğümüz ve müşterilerimize de yansıyan samimi, çalışkan, üretken, disiplinli, verimli ve profesyonellikten taviz vermeyen çalışma ortamımızın sırrı olana departmanlar arası sağlıklı ilişkinin kaynağını ve bu ilişkilerin firmaya ve firmanın iş süreçlerinin verimine olan katkıları hakkında bilgi ve fikir paylaşımında bulunacağız.

   İletişimin günümüzdeki önemi ve sağlıklı bir biçimde sürdürmenin herkes tarafından çok kolay bir şekilde sağlanamadığı düşüncesi; hem psikologlar, hem sosyologlar hem de bunun ana parçası olan biz diğer insanlar olarak hemfikir olduğumuz ne yazık ki yadsınamaz bir gerçektir. Sadece günlük hayatımızdaki ikili ilişkilerle alakalı olduğunu düşündüğümüz iletişimin kapsamı tabi ki sadece bunlarla sınırlı değildir.Biz sizlere sadece iki kişi arasındaki iletişimin öneminden değil;yüzlerce ,binlerce hatta milyonlarca başka insana ürün veya hizmet sunmak amaçlı ortak bir paydada buluşmuş olan iş hayatındaki insanların arasındaki iletişimin onların çalıştıkları departmana ve firmadaki iş süreçlerine nasıl yansıdığından söz edeceğiz.

   Öncelikle bir şirketi insan vücudu olarak düşünecek olursak şüphesiz ki departman dediğimiz kavram bu insanın biyolojik fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan organlardır. Her birinin varlığının farklı bir nedeni  ,bir diğeri tarafından en iyi şekilde tekrarlanamayacak bir görevi ve hayati önemi varır.Her birinin çıktısı bir diğerinin girdisi değerindedir.Birinden kaynaklanan hata tam olarak saplanamazsa sorunun kaynağı saptanamadığından çözülemez ve  tekrarlayabilir.Departmanların iş hayatındaki önemini öğrendikten sonra şimdi işletmelerde var olan departmanlardan birkaçını sıralayalım;

1.Finans

2.Hukuk

3.İnsan Kaynakları

4.Operasyon

5.Pazarlama

6.Pazarlama Hizmetleri ve Tüketici İletişimi

7.Satış

8.Üretim ve AR-GE  …

Bu yazımızda sadece bunlardan bahsetmeyeceğiz. Çalışma hayatımız boyunca her an karşımıza çıkan, kurumsal ve kişisel – marka veya markalarımızı dış dünyaya açan “Kurumsal İletişim” kavramının ilk alt açılımları olan, “Kurum İçi İletişim” ve “Kurum Dışı İletişim” faaliyetlerinden “Kurum İçi İletişim”i, “Kurumsal Motivasyon” ile birlikte ele alacağız. Kurumsallaşma yolunda stratejik planlamanın içinde yer alan… Organizasyon Şeması – Görev Tanımları – Değerler – İlkeler – Amaçlar – Hedefler – Misyon ve Vizyon çalışmalarından önce, şirketlerin başarısında çok önemli bir yeri olan kurum içi iletişimdeki, ortak birkaç nokta şu şekilde sıralanabilir. Yani tüm çalışanlara değer vermek ve onların yönetime katkılarını sağlayarak motive etmek… Ortak problemleri ve geleceği öngörerek, bunlara yönelik ihtiyacı karşılayacak çözümler üretmek… Özellikle çalışanların yaratıcı düşüncelerini destekleyerek, yeterli olmak için değil, sektörde olabileceklerin en iyisi olmak için çaba harcamak..gibi.Konuya profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşırsak, kurum içi iletişim ile çalışanlar ve yönetim kadroları, ortak akılla – ortak kararlar alarak, şirketlerinin ana hedefleri doğrultusunda iş birliği yapmak zorundadırlar.Kurum içi iletişim; içinde tüm yönetsel faaliyetlerin yer aldığı, ana ve kılcal damarlar sistemi olarak kabul edilebilir. Yani daha önce de benzettiğimiz gibi; kurum içi iletişim, şirketlerimizin sinir sistemi gibidir.

    Ticari hedeflere ulaşmak üzere kişilerin ve departmanların sadece kendi görevlerini başarıyla yerine getirmeleri, çalıştıkları işletmeler açısından yeterli olmaz. Bu çalışmalara paralel olarak güçlerin birleştirilmesi; olası engellerin aşılması ve olası fırsatların değerlendirilmesi açısından sinerji yaratılmasını gerekli kılar. Örneğin, ünlü sporculardan oluşan bazı ekiplerin takım oyunu oynayamadıkları durumlarda başarısız kalması, ticari şirketler içinde aynen geçerlidir. Hedef birliği olmadan ve ortak çalışma bilinci oluşmadan ulaşılacak bireysel performansın hiç önemi yoktur. İç müşteriye kulak vermeyenin, tüketiciye ve hedef kitleye yoğunlaşması beklenemez. Şirketlerde işe giriş anında uygulanan oryantasyon veya adaptasyon programlarının amacı da bu hassasiyeti artırmak içindir. Üstelik bu uygulamalar yeni de değildir. Hem departmanlar arasındaki ilişkilerinin iyileştirmek hem de bu iyi ilişkilerin şirketin tüm iş süreçlerine verimli bir şekilde yansımasını sağlamak için yapılabilecek çalışmalar ve uygulamalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kurumdaki, olumlu veya olumsuz tüm gelişmelerden çalışanları haberdar etmek…
 • Yönetimler ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı oluşturmak…
 • Kurum içinde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve dikey iletişimi sağlamak…
 •  Kurumun başarısıyla, çalışanların beklentilerini bütünleştirmek…
 • Çalışanları, kurumun bir parçası durumuna getirmek…
 • Çalışanların, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerine destek vermek…
 • İyi bir çalışma durumunda, çalışanların övülmesine ve takdir edilmesine özen göstermek…
 • Tüm çalışanların kuruma katkılarını en üst düzeye çıkartmak ve iş güvencesi sağlamak…
 • İş ve zaman etütleri yapılmalı…
 •  Kurum içinde yaratıcılığı da ödüllendiren bir performans sistemi oluşturmak…
 •  Kurum içinde düzenli iletişim ve motivasyon toplantıları yapmak…
 • Çalışanların aileleri ile birlikte, kurum içi aile bütünleşmesini sağlamak…
 • Farklı bölüm yönetici ve çalışanlarının ticari hedefler için birlikte karar almaları…
 • Zor durumlarda engellerin üstesinden gelmek için güçlerini birleştirerek sonuç üreten takımlar olarak çalışılması
 • Sosyal etkinlikler ile çalışanların birbirini tanıyabileceği ortamlar hazırlanması
 • Yöneticilerin çalışanlara ayrım yapmadan, açık ve paylaşımcı bir iletişim tarzıyla yaklaşması
 • İş tanımlarının, iş yapış şekillerinin ve prosedürlerin açık ve net şekilde hazırlanarak paylaşılması
 • Çalışanların fiziksel olarak daha rahat iletişim kurmasına olanak sağlayan haberleşme ve mesajlaşma sistemleri ve kurumsal portallar oluşturmak.

             şeklinde sıralanabilir. Ancak bazı kurumda bu iletişim yöntemlerinin, genellikle yönetimin görüş ve hedeflerinin tek yönlü olarak aktarılması amacıyla, yapıldığını görmekteyiz. Başka bir deyişle çalışanlarımızın motivasyonun da kurum içi iletişimin önemi; yukarıdan aşağıya yani yönetimden çalışana bilgi akışının yanında, aşağıdan yukarıya yani çalışandan yönetime bilgi akışında yatmaktadır.

    Tüm bu ve buna benzer önlemler sağlanıp, gerekli tanımlamalar yapılırsa, gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri hem çalışanlara hem de yönetime sağlanırsa işletmede darboğazlar yaşanmaz ve var olma ihtimali olan olası sorunlar daha yaşanmadan saptanıp ortadan kaldırmak adına önlemleri alınabilir. Bu şirketin ilerdeki tüm başarısı ve mevcut işlerinin işleyiş süreçlerini iyileştiren bir gelişme göstermesini sağlar. İşler aksamaz, sorun çıkmaz, olası bir durumda da sorunun kaynağı hangi departmanı ilgilendiriyorsa yetkilisi ile gerekli görüşmeler yapılır ve çözüm odaklı çalışma sağlanmış olur.

     Eğer sizde mevcut firmanızda iş tanımlarının tam olarak yapılmamış olduğunu, gerekli iş- akış ve organizasyon şemalarının eksik olduğunu, firmanın iş süreçlerini iyileştirmek adına personel veya kurumsal eğitimlere ihtiyaç olduğunu, büyük bir marka olmak ve insanlara adınızı duyurmak adına hem size hem de şirketinize en iyi süreç yönetimini sağlayacak uzmanlardan eğitim veya danışmanlık hizmeti almayı düşünüyorsanız, profesyonellikten asla taviz vermeyecek ve bu süreçte size en çok verimi sağlayacak olan bölgenin en büyük ve güvenilir, aynı zamanda resmi bir marka vekil ofisi olan Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık Firması olarak ister ofislerimize misafir olarak ister 444 8 148 sabit veya web sitemizde bulunan diğer telefonlardan veya mail yoluyla dilediğiniz gün ve saat bize ulaşıp, hem eğitim salonlarımızda hem de bizzat sizin firmalarınızda kişisel veya kurumsal eğitim desteklerini ve diğer bir çok hizmetimizi sunmak adına alanında uzman 12 personelimiz ve 13 yıllık 6000’den fazla olan müşteri portföyümüzden edindiğimiz tecrübeler ile birlikte sizinle görüşmekten ve çalışmaktan memnuniyet duyarız.

 

YAREN GÜNDOĞDU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız