ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Sistem Belgesi

Ne İşe Yarar?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

Bununla birlikte daha önce Haccp olarak bilinen standart ISO 22000:2005 içerisine entegre edilmiştir. Halk arasında HACCP sistemi olarakta bilinmektedir. 

Kimler Alabilir?

 - Tüm gıda üreticileri

 - Yem üreticileri

 - Çiftçiler

 - Hazır yemek firmaları

 - Gıda depoları, taşıyıcılar ve satıcılar

 - Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar

 - Gıda ekipmanı üreticileri

 - Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

 - Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri

Alma Şartları Nelerdir?

ISO 22000:2005 belgesini almak için ilk önce yasal şartların firma tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan en başında gereken belgeler; vergi levhası, oda kayıt belgesi, sicil gazetesi, imza beyanları olmalıdır. Yasal şartların yerine getirilmesi ISO 14001’de ilk maddedir. Bu şartları sağladıktan sonra firma ISO 22000:2005 standardı içinde geçen gereklilikleri yerine getirmelidir. Bu gereklilik genelde danışman bir firmadan yardım alınarak yapılır. Ancak kendi bünyesinde yönetim sistemleri uzmanı ve uzmanları bulunduran  firma veya kurumlar danışmana ihtiyaç duymadan şartları sağlayabilirler

Alınma Süresi Kaç Aydır?

ISO 22000:2005 Belgesi  alınması sistemin kurulmasına bağlı olarak süresi değişkenlik gösterebilir. Firma ISO 22000:2005 sistemini kurup uygulamaları yapılmalıdır. Sonrasında sistem için denetim yapılır. Denetim sonucunda çıkan minör veya majör hatalar varsa giderilir. Giderildikten sonra belge alınır. Genel olarak Sistemin başlangıcından itibaren 2-3 aylık bir sürede ISO 22000:2005 belgesi alınabilir

Akreditasyon Türleri Nelerdir?

ISO 22000:2005 için akreditasyonun anlamı, yetkili bir kuruluşun, ISO 22000:2005 belgesi vermek için yeterli şartları sağlayan kurumlara yetki verilmesidir. Örnek olarak yetkili bir kuruluş olan Türk Akreditasyon Kurumu kısa adıyla Türkak, ISO 22000:2005 belgesini vermeye herhangi bir belgelendirme kuruluşuna yetki vermesidir. Böylece bu kuruluş Türkak’tan aldığı yetki ile Türkak akrediteli ISO 22000:2005 belgesi verebilir. Buna benzer şekilde firmalar diğer yabancı ülkelerin Akreditasyon kurumları tarafından belge vermek için yetki alabilirler.

Örneğin Türkaktan ISO 22000:2005 belgesi için yetki alan firma aynı zamanda İngiltere Akreditasyon Kurumundan da (Ukas) yetki alabilir. Böylece hem Türkak Akrediteli hem de Ukas akrediteli  ISO 22000:2005 belgesi verebilir. Belgelerin geçerliliği aynıdır birinin diğerinden farkı yoktur.

KOSGEB Desteği Var Mı?

KOSGEB, yani küçük ve orta boylu işletmeleri destekleme ve geliştirme başkanlığı, sanayi bakanlığına bağlı bir kurum olup kobilere belirli şartlarda destek vermektedir. Bunun için en önemli kıstas firmanın KOBİ sıfatını taşıyor olmasıdır. Bunun için yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında ve 250’den az çalışanı olan firmalar bu kapsama girmektedir. KOSGEB’in genel destek kapsamında bulunan Belgelendirme Desteği ile Türkak akrediteli belge alan firmalar ISO 22000:2005 belgesi için 2500 TL’ye kadar hibe desteği alabilirler. 

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ticari kimlik bilgileri  ve uygulanıyor ise bulunduğu ülkenin gıda ile ilgili mercilerinden alınmış belgeleri olmalıdır.

ISO 22000 Sistem Dokümantasyonu;

Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyonu şunları içermelidir,

a) Gıda güvenliği politikasının ve ilgili amaçların yazılı hale getirilmiş ifadeleri (Madde 5.2),

b) Bu uluslararası standard gereği olan prosedürler ve kayıtların dokümantasyonu,

c) Kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir gelişim, uygulanma ve güncellenmesini kanıtlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

İhalelerde İsteniyor Mu?

Kamu ihale kurumundan;  27911 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’in 17. Maddesinde ;

 MADDE 17  Aynı Tebliğe 56.8. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

56.10. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesine yönelik düzenleme yapılması durumunda, bu belgeyi/belgeleri düzenleyecek belgelendirme kuruluşlarına ilişkin olarak tip idari şartnamelerin/tip ön yeterlik şartnamesinin dipnotunda yer alan metne yer verilecektir. Bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Buna göre ihalelerde özel imalat süreci gerektiren malların alımında ihaleyi yapan kamu kurumu tarafından ISO 22000:2005 belgesi istenebilir. 

Hazırlanması Gereken Dokümanlar

ISO 22000:2005 belgesi almak için hazırlanması gereken dokümanlar standartta belirtilen maddelere göre oluşmaktadır. Standart maddeleri için geçen “dökümante etmelidir”, “kayıt oluşturmalıdır” kelimelerinin geçtiği yerler hangi dokümanların ve kayıtların zorunlu olduğunu göstermektedir. ISO 22000:2005 için hazırlanması zorunlu dokümanlar şunlardır;

Kapsamın açık bir şekilde belirtilip yazılı hale getirilmesi (Madde: 4.3 )

KYS proseslerinin işletilmesini desteklemek için gerekli dokümante edilmiş bilgi (Madde:4.4)

Kalite politikası (Madde:5.2)

Kalite hedefleri (Madde:6.2)

KYS'nin etkili işletilmesi için gerekli dokümante edilmiş bilgi (Madde:7.5)

Süreci Hangi Bölümler Yürütür/Yönetir?

ISO 22000:2005 belgesini almak için standartta belirtilen şartlar kapsamında Zorunlu dokümanlar hazırlanmalı, kayıtlar oluşturulmalıdır. Bu kayıt ve dokümanlar işletmede bulunan bütün bölümleri kapsar. Bu temelle bağlı bir ISO 22000:2005 sistemi kurulmalıdır. Bu sistemin kurulması için standart,  bir kalite yönetim temsilcisi bulundurma zorunluluğu istememektedir. Ancak sistemin daha sağlıklı yürütülmesi için firma kendi isteğine bağlı olarak bir kalite yönetim temsilcisi bulundurabilir. Bu temsilcinin bulunması diğer bölümlerin bu sistemin hazırlanması ve yürütülmesi konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kısaca ISO 22000:2005 kalite yönetim sistemi işletme veya kurumda bulunan; kalite kontrol, üretim, insan kaynakları, yönetim, bakım, operasyon, satış-pazarlama, sevkiyat, depo..vb bütün bölümlerin katılımıyla yürütülmesi gereken bir süreçtir.

 

Bu sistemin kurulmasında Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak deneyimli mühendislerimizden hizmet alabilirsiniz. Mühendislerimiz sistemin kurulmasında sadece belgelendirme değil özellikle bu sistemin kurulması için gereken her türlü prosedür, talimat ve formları ihtiyaçlarınıza göre tasarlayıp firmanızdaki personellerin uygulaması için yanlarında bulunmaktadır. Firmamızdan hizmet almak için www.cukurovapatent.com web sitesinden iletişime geçebileceğiniz gibi, 444 8 148 nolu ulusal hattımızdan danışmanlarımıza bağlanabilir, [email protected] mail adresine taleplerinizi yazabilirsiniz.

Bizi dinlerseniz dünyayı yakalarsınız, dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamaya çalışır. 

 

Belge Örnekleri


Önceki Sayfaya Dön

İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0 532 696 19 56
0 533 390 90 33
[email protected]
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0 543 685 41 52
0 532 696 19 56
[email protected]
Barbaros Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi no:8 Kat:3 Daire:5 İskenderun/HATAY
444 8 148
0 543 685 41 52
0 532 696 19 56
[email protected]
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0 532 696 19 56
0 543 685 41 52
[email protected]
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0 533 390 90 33
0 543 685 41 52
[email protected]
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0 543 685 41 52
0 533 390 90 33
[email protected]
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
[email protected]
Çukurova Patent ve Danışmanlık® All Rights Reserved. © 2006 - 2019
  • Sizi Arayalım
  • Adınız soyadınız
  • İl Seçimi
  • Birim Seçimi
  • Telefon Numaranız