Açıklanan Yeni Teşvikler Hibeler ve2015 Yeni ve Bütün Devlet Teşvikleri Ve Hibeleri

Birçok sektörün desteklendiği ancak pek az kişinin bilgisinde olan ve özel teşebbüsler için sunulan Devlet Destekleri, Devlet Hibeleri, Devlet Teşvikleri için Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık şirketi tüm kadrosu ile firmanızın yanında olacaktır. Gelişmeye açık bölgelerden olan illerden başta Hatay olmak üzere Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa gibi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerimizde etkin bir danışmanlık, projelendirme ve kurumlara başvurularını hazırlanarak teslim etmektedir. Tüm işlemlerin danışmanlık firmasına teslim edilmesini reddeden ve firmalarla birlikte nelerin yapıldığını adım adım öğrenebileceğiniz bir sistemle çalışmalarımızı yapmaktayız. Dokümantasyonun yoğun olduğu bu çalışmalarda firma çalışanlarınızın da proje ekibinin bir parçası olmasını destekleyen ve yönetimin katkısıyla birlikte oluşturulan hibe, teşvik ve yatırım projeleriniz çağrı dönemlerinde kurumlara teslim edilmektedir. Bu nedenle firmasını düşünen her patrondan ilgi, alaka ve atılacak adımlarda şeffaflık, dürüstlük ve biraz da azim istiyoruz.

Bu durumun suistimale açık olduğunu bilen birçok kişi maalesef ki firmalara maddi zarar verdiği gibi projelerinin gecikmesi ile veya olumsuz sonuçlanması ile zararlarını daha da arttırmaktadırlar.

2015 Devlet Destekleri Neler? Devlet Hibe ve Teşvik Nedir? Yatırım Teşvik Kanunu Nedir?

 • 2015 Devlet Destekleri, Devlet Hibeleri, Devlet Teşvikleri;
 • Yeni İş-kur istihdam desteği 
 • Vergi avantajları yatırım dönemi indirim hakkı
 • Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Destek – Öncelikli Yatırım
 • Yatırımlara Yüksek Oranlı Teşvik Bir Yıl Daha Sürecek
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sermaye Artırımına Vergi Teşvik
 • Yatırım Malları Ve Ara Mallarının İthalinde KKDF Sıfırlanacak – 2015
 • Ar-Ge Tasarıma Daha Fazla Destek –  2015
 • Hazine’nin Kefalet Kapsamı Genişleyecek –  2015
 • Ar-Ge Yatırımları İçin Proje Finansman Desteği –  2015
 • İmalatçı KOBİ Ve Kadın Girişimcilere Ek Destek –2015
 • KOBİ’lere Teminat Kolaylığı – 2015
 • Yurt dışı ofis mağaza showroom depo reyon raf kira desteği 25 Birime çıktı
 • Kırsal kalkınmada tarımsal ürünlerin işlenmesi makine desteği
 • Soğuk hava ve hayvancılık çiftlik projelerine hibe
 • Tarımsal ürünler için depolama kira desteği
 • SIFIR faizli hayvancılık ve tarım kredileri
 • Yurt dışı pazar araştırması UÇAK BİLETİ ve OTEL Konaklama Hibesi
 • Enerji faturalarına destekler
 • Sanayi yatırımı ve kapasite artırımına teşvikleri
 • Hayvancılık Hibeleri Yeni
 • Yurt dışı şirket alımı desteği
 • Hayvan alımı ve ahır hibeleri
 • Ağaçlandırma hibeleri, orman ağacı, badem, ceviz
 • Kültür yatırımlarına hibe

6 BÖLGEYE FARKLI TEŞVİK UYGULAMALARI VAR. ARAZİTAHSİSİ İÇİN İLK BAŞVURAN NEDEN SİZ OLMAYASINIZ?

Sanayi fabrika yatırımlarında ithalatın önlenmesine yönelik yeni ara mamul ve hammadde stratejik yatırımlarında eğitimve okul yatırımları sağlık hastane tıp merkezi yatırımları, öğrenci yurtları, sera yatırımları hayvancılık süt ve et sığırcılığı koyun, keçi, et ve tavuk yumurtacılığı  3 Yıldız üzeri oteller butik oteller geri dönüşüm tesisleri depolama soğuk hava tesisleri ,huzurevi  yatırımları kömür gazı üretim tesisleri soğuk  hava deposu yapımında P HİBE sağlanmaktadır.

Ayrıca tarımsal ürün işleme makine ekipman alımı koyun keçi manda projeleri KOSGEB Teşvikleri değişti.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜ HİBELERİ;

 • Hastane ve sağlık turizmi şirketleri 
 • Bilişim sektörü,  
 • Film yapımı ve dağıtımı, 
 • Okul ve üniversitelerin yapımı ve diğer teşvikler

Yeni IPARD Teşvikleri açıklandı.

 • Süt üreten tarımsal işletmelerine yatırım hibesi 
 • Et üreten tarımsal işletmelere yatırım hibesi
 • Meyve ve sebzelerin ilenmesi pazarlanması hibesi
 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi hibesi 
 • Yerel ve mikro işletmelerin çeşitlendirilmesi
 • Kırsal turizm hibesi
 • Kültür balıkçılığına hibe
 • Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Nelerdir? Nasıl yararlanacaksınız!
 • Devletten Teşvik Kapsamında Arazi Nasıl Alırsınız?

Yatırım Teşvik Kanunu Nedir?

 • Yatırım Teşvik Belgesi ( YTB; yatırımın karakteristik değerini ihtiva eden yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan düzenlenen bir belgedir.)

Yatırım Teşvik Nerelerde Uygulanır?

 • Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,
 • Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
 • SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
 • Yatırım Yeri Tahsisi,
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi muafiyeti ,
 • Stratejik yatırımlara ekstra destekler sağlanmaktadır.

AB HİBELERİ NELERDİR?

 • Yurtdışında Milli ve Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi.
 • Pazar Araştırması Desteği Teşviki.
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Teşviki.
 • Eğitim Yardımı Teşviki
 • Kalite Belgeleri, CE, TUV, ISO Benzeri Belgelendirme Desteği Teşviki
 • İstihdam Yardımı Teşviki
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Teşviki!
 • Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • TURQUALTY Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Mali İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Devlet Teşviki
 • Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi.
 • Fuar Katılımlarının desteklenmesi

KOSGEB TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARI.

 • KOSGEB Proje Kapsamında Hibeler
 • Ar-Ge ve yenilik,
 • Endüstriyel uygulama,
 • Girişimcilik,
 • Pazarlama,
 • E-donuşum,
 • Kurumsallaşma,
 • Markalaşma,
 • Kalite geliştirme,
 • Tasarım,
 • Çevre, enerji ve işbirliği-güç birliği
 • Yurtdışı Is Gezisi Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • Eşleştirme Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

EXİMBANK DESTEKLERİ

 • İhracat Kredi Sigortası
 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri
 • Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
 • Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı
 • Gemi inşa ve İhracatın Finansman Programı
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı
 • Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu /Havayolu)
 • Turizm Pazarlama Kredisi
 • İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi
 • Yurt Dişi Fuarlara Katilim Kredisi
 • Serbest Bölgeler Kanunun Getirdiği Avantajlar
 • Yatırım Teşvik Belgesi Teşvikler
 • Gümrük vergisi, KDV muafiyetleri ve Faiz Desteği.

 Ekonomik yatırımlar,

 • Basınçlı  Sulama Sistemi yatırımları.
 • Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı.
 • Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite arterimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.
 • Koyun Keçi Modern Projelerinde 600.000 TL Hibe
 • İmalat Haricinde, Hastane, Eğitim, Öğrenci Yurtları, Huzurevleri, Seralar, Maden Ocakları, Turizm tesislerinizde Teşvik var.
 • ARGE öğrenci teşvikleri. ARGE laboratuvar merkezi desteği.

TURIZM TESVIK KANUNU ve YENI TURIZM TESVIGI

Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma Hibeleri

 • HAYVANCILIK TESVIKLERI INEK ALIMI, AHIR YAPIMI, SUT INEKÇILIGI, SAGMA UNITESI, SOGUTMA TANKI HIBESI.

Kültür Yatırımları destek ve Hibeleri

 • AB Hibe çağrıları ve Özel Vakıf Hibe çağrıları
 • Enerji Verimliliği Destekleri , Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörüne yönelik destekler hastaneler,

 


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Barbaros Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi no:8 Kat:3 Daire:5 İskenderun/HATAY
444 8 148
0549 289 61 63
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız